Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Team Leerwerkloket Midden-Gelderland

Team Leerwerkloket Midden-Gelderland
Leerwerkloket Midden Gelderland is dé plek waar iedereen terecht kan met vragen over leren en werken - omdat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen! 

We stellen ons graag aan je voor.

Team Oriëntatiecarrousel
De oriëntatiecarrousel maakt het mogelijk om een ervaring op te doen in een (andere) branche. Meer informatie over de oriëntatiecarrousel vind je hier.