Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Zijn er voor jou financiële regelingen?

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

Regeling NL Leert Door

Vanaf 1 december 2020 subsidieert de overheid met de regeling NL Leert Door diverse online opleidingen die jij gratis kunt volgen. Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Een overzicht van alle gratis opleidingen vind je op Hoe werkt Nederland

 • Vooropleiding afhankelijk per opleiding. 
 • 18 jaar - pensioengerechtigde leeftijd. 

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op: www.duo.nl.

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

 • Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
 • ​Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken tot 1-1-2022.

Tegemoetkoming Deeltijders

Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl.

 • Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO)
 • ​Ouder dan 18 jaar

Studiefinanciering

Om recht te hebben op studiefinanciering moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende situaties:

 • Je doet een voltijd MBO opleiding; of
 • ​Je doet een voltijd opleiding aan een hogeschool of universiteit; of
 • ​Je doet een duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.

Volg je een mbo-opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

DOORZAAM scholingsvouchers

De scholingsvoucher is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW welke besteed kan worden aan een arbeidsmarktrelevante opleiding/cursus die de uitzendkracht helpt in zijn of haar (toekomstige) werk.

De scholingsvoucher is beschikbaar voor uitzendkrachten die:

 • werkzaam zijn in fase A|B of 1|2|3 ;
 • niet hoger opgeleid zijn dan MBO niveau 4. 

Transitievergoeding

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl.

Startersbeurs

De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op www.startersbeurs.nu.

 • 18 – 26 jaar
 • Opleiding afgerond

AmbachtNederland

Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van WW-uitkering de opleiding te volgen. Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250,- voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen.

Aanmelden kan via www.ambachtnederland.nl

 • WW-uitkering

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl.

 • Voltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO)
 • ​18 – 30 jaar

Andere financieringsmogelijkheden
 

Als werknemers een opleiding volgen

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.    

Een opleiding volgen met een WW uitkering

Ontvang je een WW uitkering? Dan kun je jouw adviseur werk een verzoek tot scholing indienen. De adviseur beoordeelt vervolgens of je deze opleiding kunt volgen met behoud van uitkering, of je wel of geen vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht en of UWV de opleiding voor je betaalt. 

Hulp bij baanverlies, van werk(loosheid) naar werk

Ben je je baan of werk verloren of dreig je je werk te verliezen als gevolg van het coronavirus? Dan kun je aanspraak maken op gerichte hulp vanuit het Sociaal Pakket, zodat je direct naar nieuw werk gaat waar dat kan. 
Met het Sociaal Pakket investeert het kabinet in dienstverlening aan mensen die door covid-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. En extra ondersteuning nodig hebben om ander werk of inkomen te zoeken. Met bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. De dienstverlening op maat bestaat uit een vernieuwde aanpak via 35 Regionale Mobiliteitsteams en door het versterken van de gebruikelijke dienstverlening naar werk van UWV en gemeenten.
Een Regionaal Mobiliteitsteam biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar werk. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen om- en bijscholing krijgen. Alle acties die nodig zijn om iemand aan het werk te helpen, wordt passend gemaakt in een persoonlijk arrangement. Dit arrangement reist mee met de persoon in 'het systeem'. Dat betekent dat de begeleiding doorgaat. Bijvoorbeeld als iemand met werk op een gegeven moment na baanverlies onder de hoede komt van het UWV in verband met een WW uitkering (UWV), of van een WW uitkering naar de bijstand (gemeente) gaat. 

Hier vind je het aanmeldformulier om je aan te melden bij het RMT Midden Gelderland.

Een opleiding volgen met een WIA/WAO/wajong uitkering

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op: UWV Particulieren

Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen. Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken.  

Als je een WW-uitkering hebt kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Meer informatie vind je op de website van UWV

Regelhulp financieel CV

Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp laat je zien of dat zo is. Aan het eind kun je een persoonlijke brief maken met een overzicht van de voordelen. Deze brief is je financieel CV en kun je bijvoorbeeld meesturen met je sollicitatie. 

Vul hier je financieel CV in: Financieel CV geeft steuntje in de rug bij sollicitatie

Advies

Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Ga naar https://www.leerwerkloket.nl, neem contact met een Leerwerkloket of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.