Blijf leren

Blijf ontwikkelen

Wat is een leerbaan?

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Opleiding en werk zijn aan elkaar gekoppeld om kennis en ervaring op te doen. Er zijn twee varianten: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol).

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt vaak leerbaan genoemd. Een student met een leerbaan is in dienst van het erkende leerbedrijf. Vaak werken zij hier vier dagen in de week en gaan zij één dag per week naar school. Studenten ontvangen een salaris van het bedrijf waar zij in dienst zijn.

Een leerbaan verschilt van de stages die studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) lopen. Bij een stage loopt de student voor een kortere periode mee in een erkend leerbedrijf. Stages vinden vaak in verschillende periodes in schooljaar plaats.

Om een leerbaan of een stage voor mbo-studenten aan te bieden, moet u een erkend leerbedrijf zijn. Dit geldt niet voor het aanbieden van stages of leerbanen voor duale hbo of wo opleidingen.

Handige links: