Blijf leren

Blijf ontwikkelen

Sociaal inkopen in Arnhem? Ja natuurlijk!

John Kemper is accountmanager SROI binnen de gemeente Arnhem.

Dat betekent dat hij collega’s én ondernemers helpt met het maken van sociale impact tijdens het inkooptraject. Daarnaast begeleidt John mensen vanuit de participatiewet en helpt hij werknemers via het Leerwerkloket aan SROI-banen binnen en buiten onze gemeente.

Een mooie dubbelrol, wat betekent SROI eigenlijk?

“De afkorting SROI staat voor Social Return on Investment, ofwel social return. SROI is als voorwaarde op te nemen in een aanbesteding, met onder andere het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als doel. Ik houd me in mijn rol dus dagelijks bezig met de vraag hoe wij de arbeidsparticipatie in onze gemeente kunnen stimuleren. En hoe we dat door middel van onze inkopen kunnen waarmaken. Een mooie taak, want het helpt burgers naar (ander) werk en ondernemers met het waarmaken van hun SROI-verplichting.”

Hoe kan SROI worden ingezet in een aanbesteding?

“Invulling geven aan SROI kan al op een laagdrempelige manier. Bedrijven hoeven niet altijd iemand in dienst te nemen om sociale impact te maken. Ook door bijvoorbeeld grondstoffen in te kopen bij sociale bedrijven draagt een ondernemer bij aan de maatschappij. Natuurlijk zijn er ook nog andere aspecten, zoals kwaliteit en kosten. De gemeente zou ook kunnen kiezen voor een duurdere partij als dat een Arnhemse inwoner aan het werk houdt en die persoon daardoor geen uitkering hoeft aan te vragen. Social return gaat namelijk niet alleen over het aan het werk helpen van mensen die op dat moment niet aan de arbeidsmarkt deelnemen. Door het aan het werk houden van bijvoorbeeld toekomstige boventalligen, besparen we op de Arnhemse uitkeringslast. Een mooi voorbeeld daarvan is de oriëntatiecarrousel: bedrijven bieden de mogelijkheid tot stage aan mensen die zich op ander werk willen oriënteren.”

Welke ambitie heeft Arnhem met SROI in het inkoopbeleid?

“Het Arnhemse stadsbestuur vindt social return belangrijk en vraagt om transparantie over de inzet van SROI in aanbestedingen. Om tot uniforme regelgeving te komen ondertekende wethouder Martien Louwers in oktober 2019 het convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland. De gemeente Arnhem koopt op jaarbasis voor zo’n 160 miljoen euro in. Wanneer we bij alle aanbestedingen 2 tot 5 procent social return vragen van de opdrachtnemer, besteden we een bedrag van tussen de 3 en 8 miljoen aan de stimulering van arbeidsparticipatie. Zeg nou zelf, waarom zouden we dat niet doen?”

Hoe maken we die ambitie waar?

“Wanneer we bij elke aanbesteding kijken naar een vorm van SROI, maken we grote impact. Een handig hulpmiddel daarbij is de bouwblokkenmethode: een menukaart waarmee je bedrijven in de aanbesteding kunt laten zien welk bedrag zij waarvoor mogen aftrekken van hun SROI-verplichting.”

“De leden van projectgroep LSDC helpen de gemeente Arnhem door de inkoopkalender periodiek te bekijken en samen met de betrokken collega’s kritisch na te denken hoe we bij grote inkooptrajecten invulling kunnen geven aan het lokale, sociale, duurzame en circulaire aspect. Eenmaal in gesprek met een bedrijf is er vaak van alles mogelijk en de meeste ondernemers waarderen het wanneer ze gevraagd worden invulling te geven aan social return. Zo werkt het Arnhemse bedrijf Sight Landscaping, mede dankzij onze inspanningen, al jaren met veel plezier met SROI-medewerkers.”

Voor vragen over SROI is John Kemper bereikbaar op tel 06 - 46 73 73 96 of per mail john.kemper@arnhem.nl

Afbeelding
John