Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Festival van het Leren in de maand september

Datum en tijd
Einddatum
Locatie
Online en mogelijk weer 'live'
Afbeelding
Groep mensen aan tafel in overleg, festival van het leren

Een leven lang leren is belangrijk voor iedereen, voor alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarom vinden er elk jaar in de maand september allerlei activiteiten in het land plaats (onder de noemer 'Festival van het Leren) om mensen te enthousiasmeren. Er is speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en die soms extra steun, aandacht en een eigen benadering verdienen. 

Dit jaar zal er in zes regio’s een eigen invulling aan het Festival gegeven worden, vaak gecombineerd met de maand van Leren en Werken. Het Festival is een podium waar verschillende organisaties elkaar opzoeken om gezamenlijk een breed pakket van activiteiten en/of een centrale manifestatie te organiseren en daarmee de aandacht te vestigen op het belang van een leven lang leren en ontwikkelen. Hou onze website in de gaten voor activiteiten die in deze regio georganiseerd gaan worden.