Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Personeel bij- en omscholen

Investeren in kennis loont

 • Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
 • Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
 • Scholing verhoogt uw productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
 • Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf. Door werknemers op te leiden, zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
 • Scholing maakt de organisatie aantrekkelijk. Je laat zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt en investeert in je personeel. Dat maakt de organisatie aantrekkelijk voor mensen van buitenaf.

Opleiden is maatwerk

Mogelijkheden om scholing aan uw medewerkers te bieden:

 • Bijscholing om ontwikkeling te bevorderen
 • Maatwerkopleidingen
 • Ervaringen vastleggen in een certificaat (EVC)
 • Cursussen lezen en schrijven (taalvaardigheid/Nederland) of Taal op de werkvloer voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Lees meer hierover op de pagina Aandacht voor lezen en schrijven.
 • Stageplekken en/of leerbanen
 • Subsidies en fiscale voordelen
 • Maak gebruik van subsidies en andere regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen.

Handige links: