Blijf leren

Blijf ontwikkelen

Opleidingsniveau

In onderstaand schema staan de verschillende leerroutes van het Nederlandse onderwijssysteem. Bekijk welke doorgroeimogelijkheden jij hebt.

Afbeelding
Stroomschema onderwijssysteem Nederland

Toelichting Schema Onderwijssysteem Nederland

Vanuit het basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs kun je doorleren in de basisvorming. De basisvorming bestaat naast het praktijkonderwijs uit het vmbo, havo en vwo. Het vmbo kent vier verschillende richtingen: basis beroepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Na deze laatste leerweg kan doorgeleerd worden op de havo. Naast deze reguliere vormen van onderwijs biedt volwassen educatie (vavo) een voorbereiding op het landelijke eindexamen vmbo theoretische leerweg, havo of vwo.

Secundair beroepsonderwijs (MBO)

Vanuit het praktijkonderwijs of vmbo basisberoepsgerichte leerweg kun je starten op een mbo entree opleiding. Zowel vanuit deze entree opleiding als de vmbo basis beroepsgerichte leerweg kan er doorgeleerd worden op mbo niveau 2, de basis beroepsopleiding. De toelatingseisen voor de vakopleiding (niveau 3) zijn minimaal een vmbo diploma gemengde leerweg, kader beroepsgerichte leerweg, theoretische leerweg of een diploma mbo niveau 2. Leerlingen die de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebben doorlopen worden ook toegelaten op een mbo niveau 2, 3 en 4. Vanuit de vakopleiding niveau 3 is het mogelijk om een mbo 4 middenkader of specialisten opleiding te volgen. Leerlingen van het vmbo kader beroepsgerichte leerweg of van het vmbo theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar een mbo 4 middenkaderopleiding. Na het afronden van een mbo 4 opleiding kunnen studenten een associate degree doen of beginnen in een hbo propedeuse jaar. Na het behalen van een associate degree kan ingestroomd worden op een hbo bachelor.

Hoger onderwijs

Na de havo is het mogelijk om door te stromen naar het vwo of te starten met een HBO bachelor, beginnend met het eerste propedeuse jaar. Na het behalen van de propedeuse is het mogelijk om de hbo bachelor opleiding voort te zetten, eventueel gevolgd door een  hbo master, of over te stappen op een wo bachelor. Hbo bachelor leerlingen moeten meestal een wo pre-master halen voordat ze kunnen beginnen aan een wo master.

Vwo leerlingen kunnen na hun studie beginnen op een wo bachelor en vervolgens een wo master. Deze vakken kunnen ook gevolgd worden aan een open universiteit. Na het behalen van een wo master is het mogelijk om aan het post-initieel hoger onderwijs te beginnen.

Advies

Wil je persoonlijk advies over jouw doorgroeimogelijkheden, neem contact met ons op. 


Handige links:

Bestand: 
PDF icon Schema Onderwijssysteem Nederland (Printversie)