Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Kennislunch ondernemers: inclusiviteit in organisaties

Datum en tijd
Einddatum
Locatie
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Dinsdag 6 december organiseert het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan alweer haar laatste kennislunch van 2022. Je bent als ondernemer van harte welkom deze sessie bij te wonen. De samenwerkingspartners in het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan ondersteunen je graag bij het starten en behouden van inclusiviteit binnen uw organisatie. Bij een beoordeling van de arbeidsprestatie wordt alleen gekeken naar de taken die de werknemer uitvoert. Is er sprake van een verminderde arbeidsprestatie, dan kan in sommige gevallen loonkostensubsidie (LKS) of loondispensatie (LDS) toegekend worden. Het instrument om de arbeidsprestatie te meten is de uniforme methode loonwaardebepaling. Wat dit precies inhoudt en wat het je kan bieden, daarin is Kees van Blerck (staf arbeidsdeskundige UWV) gespecialiseerd en neemt hij je graag in mee.

Datum:          6 december 2022
Tijd:               12.00 uur tot 13.00 uur inclusief lunch (inloop vanaf 11.45 uur)
Locatie:        Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Er is beperkt plek, dus wacht niet te lang met je aanmelding.

Meld je aan via het aanmeldformulier