Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

STAP budget voor ontwikkeling en scholing

De volgende aanvraagronde start op maandag 18 september om 10.00 uur.
Het STAP budget vraag je aan op het STAP Portaal van UWV.

Wat is het STAP budget?
Het STAP budget is een subsidieregeling van maximaal € 1.000,- (inclusief btw) en is vanaf 1 maart 2022 voor iedereen vanaf 18 jaar die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt bij het UWV aan te vragen. STAP betekent Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het budget kan gebruikt worden voor een opleiding, training of cursus en vervangt per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek.

Het doel van deze subsidieregeling is dat werkenden en werkzoekenden meer de regie over hun eigen loopbaan en ontwikkeling kunnen nemen en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Zo kun je gedurende je loopbaan blijven bijleren en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Hierdoor heb je een grotere kans om een baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. De arbeidsmarkt verandert snel. Daarom is een leven lang ontwikkelen belangrijk.

Welke scholing kan ik volgen met het STAP budget?
In het scholingsregister van DUO staat de scholing (opleiding, training of cursus) waarvoor je het budget kunt aanvragen. Als de gewenste scholing niet in het register staat, kun je hiervoor niet het budget gebruiken. Het is in ieder geval mogelijk om het STAP budget aan te vragen voor scholing dat wordt gegeven door onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW erkend onderwijs verzorgen en scholing van opleiders met het NRTO keurmerk. 

Om erachter te komen of je het STAP budget voor jouw gewenste scholing kunt aanvragen, kun je dit op de website van de opleider van de gewenste scholing zien of via het STAP Portaal van UWV.  

Hoe kan ik het STAP budget aanvragen?
Het aanvragen gaat via het STAP Portaal van UWV. Voordat je het budget kunt aanvragen, moet je jezelf eerst hebben ingeschreven bij de opleider. Na inschrijving ontvang je van de opleider een STAP aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je nodig om het STAP budget te kunnen aanvragen. Bij de aanvraag zal worden gevraagd om dit bewijs te uploaden. 

Per persoon kun je 1 keer per jaar het STAP budget toegekend krijgen. Het bedrag zal rechtstreeks aan de opleider worden betaald. Per jaar zijn er 6 verschillende tijdvakken waarin het budget aangevraagd kan worden. 

Op het STAP Portaal van UWV kun je de scholingsaanvraag doen.

Goed om verder nog te weten:

  • Om het STAP budget aan te kunnen vragen, mag je geen recht hebben op andere beschikbare vormen van publieke financiering. Voorbeelden hiervan zijn: studiefinanciering, scholingsvouchers, lerarenbeurs en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor voortgezet onderwijs.
  • Als de gewenste scholing meer dan € 1.000,- bedraagt, zal je het overige bedrag zelf moeten betalen. Mocht je vanuit een andere bron ook geld krijgen voor de betaling van de scholing, dan moet dit aangegeven worden tijdens de aanvraag. Voorbeelden van een financieringsbron zijn werkgevers, O&O fondsen, afspraken in CAO's of re-integratiebudgetten van gemeenten en UWV of een transitievoucher van het Werkgeversservicepunt (WSP) of een scholingsvoucher van ons Leerwerkloket Midden Gelderland. Er is dan sprake van cofinanciering en in dat geval zal het STAP budget met dat bedrag worden verlaagd. 
  • De scholing waarvoor je het budget wilt aanvragen moet binnen 3 maanden starten na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het budget is aangevraagd. Vraag het STAP budget daarom niet té vroeg aan. 

Kijk voor meer informatie over het STAP budget op de website van de Rijksoverheid

Dit zijn de meest gestelde vragen en antwoorden over STAP.

Filmpje over het STAP budget.

Hulp nodig? 

  • Op dit landelijke telefoonnummer 088 - 898 22 02 kun je hulp en ondersteuning krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier STAP. Hier zitten medewerkers aan de telefoon om je te helpen. Op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
  • Je kunt ook binnenlopen op één van de Werkpleinen van het UWV. In Arnhem is dat op het Werkplein aan de Boulevard Heuvelink 4a. Even melden bij de balie en vragen om hulp bij het invullen van het aanvraagformulier STAP. Een adviseur van het UWV biedt dan ondersteuning.
  • Weet je nog niet goed waarin jij je wilt ontwikkelen of wil je weten wat jou mogelijkheden zijn? Heb je hulp nodig bij de oriëntatie op kansrijke beroepen, studie- of loopbaanadvies? Maak een afspraak met één van de loopbaanadviseurs van het Leerwerkloket Midden Gelderland. Klik op de lichtblauwe balk hieronder om je aan te melden voor een gratis adviesgesprek over scholing of loopbaan. 

Aanmeldformulier gratis adviesgesprek Leerwerkloket

Afbeelding
Stapeltjes munten waaruit kleine plantjes groeien