Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Gratis scholing

Gratis scholing

Digitale vaardigheden

Beter Nederlands leren

Gratis loopbaanadvies

Leerwerkbanen

Opleidingsinformatie en opleidingen zoeken

Mogelijke financiële middelen

  1. Scholingsfonds Leerwerkloket  (noodzakelijke scholing t.b.v. arbeidsmarktperspectief)
  2. Transitievoucher Werkgeversservicepunt (o.a. ondersteuning van werk naar werk)

Arbeidsmarktinformatie

Regelingen en hulp voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis

Corona ondersteuningsmaatregelen