Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

We geven onafhankelijk advies op maat en helpen jou in je zoektocht. We zijn er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de regio Midden Gelderland, maar ook voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Dit doen we samen met regionale partners, door een leven lang leren én werken te stimuleren.

Artikel

Competentiegericht werven: matchen zonder cv

In april 2023 is het Talent Event Compentegericht werven georganiseerd in het GelreDome in Arnhem. Competentiegericht werven biedt werkgevers en werkzoekenden een kans om te matchen zonder cv.

In de huidige krappe arbeidsmarkt stimuleren we  werkgevers om creatief om te gaan met het invullen van vacatures en bieden we werkzoekenden met een grotere ondersteuningsbehoefte de kans om mee te doen op de arbeidsmarkt. Het Talent Event is voor iedereen die op zoek is naar, of zich wil oriënteren op een nieuwe baan. Werkzoekenden kunnen laagdrempelig kennismaken met werkgevers en banen in uiteenlopende branches; van Zorg tot Detailhandel, van Techniek tot Bouw, van Administratie tot Facilitair en van Groen tot Horeca. Het is een event waar werkgevers niet naar opleiding en ervaring kijken maar juist naar vaardigheden en talenten. Waar werkgevers kijken of kandidaten op basis van hun kwaliteiten goed bij hun bedrijf passen in plaats van op basis van hun cv.

Het Leerwerkloket, UWV en WSP informeerden bezoekers over de vele mogelijkheden van (om)scholing, scholingsbudgetten, het STAP-budget en loopbaanadvies.

Talent Event is een initiatief van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Meer informatie, of wil je weten of er binnenkort een event wordt georganiseerd? Kijk dan op de site van het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland